​LEDELSE

Enhver virksomhed er afhængig af sine ledere. Det er lederne, som udgør et referencepunkt for medarbejderne og for mange af virksomhedens interessenter. At sikre kvalitet i ledelse er derfor et fokusområde af strategisk betydning.

Ledelse er fundamentalt både i virksomhedens hverdag og under forandringer. Alle større forandringer kræver detaljeret planlægning og en bevidst dimensioneret forandringsindsats. Factor3 bistår private og offentlige virksomheder i deres planlægning og gennemførelse af transformationer. Vi hjælper ledergrupper med at designe og gennemføre forandringer og coacher dem undervejs. Og vi optimerer og skaber strategisk sammenhængende organisationsdesigns (strukturer, systemer og processer, incitamenter og kompetencer). Vi udvikler både nye og erfarne ledere som individer såvel som ledelsessystemet.

LEDELSEsydelser

​forandringer

Organisationsdesign

Ledelsesudvikling

Coaching

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden
22-08-2018
Er du en sikker base for dine medarbejdere?
​Som leder er man forpligtet til at arbejde med sig selv hver eneste dag. Det var et af budskaberne fra Agnete Gersing, Departementchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, da Agnete tidligere på ugen stillede op til et inspirationsmøde om​ Secure Base Leadership ​hos Factor3.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk