​KOMPETENCEUDVIKLING

Manglende kompetencer er i 40 pct. af tilfældene årsagen til, at forandring og udvikling mislykkes. Som oftest er mangelvaren ikke konkret faglig kompetence og indsigt. Det er derimod projekt- og forandringsledelses-kompetencer, der er behov for at styrke!

Factor3 anser projektledelse som en selvstændig ledelsesmæssig disciplin, hvor den professionelle projektleder, -ejer, -deltager og styregruppe skal trænes og uddannes for at kunne realisere den forventede værdi af projekterne. Træningen gennemføres imidlertid aldrig løsrevet fra virkeligheden og aldrig alene.

Kompetenceudviklingsforløb designet og faciliteret af Factor3 tager altid udgangspunkt i aktuelle projekter og sager i virksomheden. Samtidig arbejdes med opbygning af projektorganisation, -model, -porteføljestyring mv. Det er Factor3’s varemærke, at kompetenceudviklingsforløbet bliver omdrejningspunktet for den forandringsledelse, der skal sikre forankring af nye organisationsformer, processer, rolleforståelse osv., som følger med ambitionen om at løfte virksomhedens samlede evne til at drive projekter.

Læs mere her

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Kompetenceudvikling, er du velkommen til at kontakte Michael eller Mette.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden
22-08-2018
Er du en sikker base for dine medarbejdere?
​Som leder er man forpligtet til at arbejde med sig selv hver eneste dag. Det var et af budskaberne fra Agnete Gersing, Departementchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, da Agnete tidligere på ugen stillede op til et inspirationsmøde om​ Secure Base Leadership ​hos Factor3.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk