​KONCERNSTRATEGI

En koncerns ultimative mål for succes er dens evne til at skabe værdi for dens ejere, og det gør en koncern kun ved at tilføre værdi til dens enkelte forretningsområder. Koncernstrategi fokuserer på at optimere en koncerns langsigtede værdiskabelse gennem til- og fravalg af forretningsområder samt fastlæggelse af overordnede rammer for de enkelte forretningsområder og deres samspil, med udgangspunkt i et klart billede af koncernens egen rolle og ”ejerfordele”.

Factor3 bistår med at

  • Gennemføre de indledende analyser og skabe overblik over koncernens samlede forretningsportefølje (attraktivitet, balance, koncern fit)
  • Støtte den samlede strategiproces, herunder samordning af de overordnede koncernmålsætninger med forretningsområdernes strategiske mål og aktiviteter
  • Fastlægge koncernens overordnede rolle og organisering
  • Syretjekke og sikre realiserbarhed af de strategiske konklusioner, herunder omsætte disse til konkrete projekter og handlingsplaner
  • Støtte gennemførelsen af de strategiske initiativer.

Læs mere her

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Koncernstrategi, er du velkommen til at kontakte Ulrik eller Lene.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden
22-08-2018
Er du en sikker base for dine medarbejdere?
​Som leder er man forpligtet til at arbejde med sig selv hver eneste dag. Det var et af budskaberne fra Agnete Gersing, Departementchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, da Agnete tidligere på ugen stillede op til et inspirationsmøde om​ Secure Base Leadership ​hos Factor3.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk