FORANDRINGER

Situationer kan opstå, hvor forandringer skal iværksættes med kort varsel eller virksomheden savner inspiration til at udforme forandringsstrategien. Det kan være i forlængelse af planlagte strategiske beslutninger eller hurtige beslutningsprocesser, hvor det drejer sig om at udnytte ideer med et snævert ”window of opportunity” eller som reaktioner på trusler i konkurrencesituationen.

Mantraet i Factor3’s tilgang til forandringsledelse er altid ”mindre snak, mere handling”. Idéen er at presse organisationen ind i et handlingsparadigme gennem hurtig mobilisering af en bred koalition af udvalgte medarbejdere og ledere – stadig med en klar forandringsstrategi. Factor3 bidrager med kendskab til og praktisk erfaring med et bredt spektrum af forandringsledelsesmæssige virkemidler. Hertil kommer en særlig opmærksomhed mod de grundlæggende kulturelle forhold og de individuelle reaktioner på store forandringer. Factor3 støtter op om ledelsens rolle som forkæmpere for forandringen og hjælper med at designe og facilitere centrale processer i forløbet.

Læs mere her​

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til forandringer, er du velkommen til at kontakte Michael eller Ulrik.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

23-04-2020
E-læring - er det nu du har brug for træning i projektledelse?
Vi har både et program, hvor du bliver trænet i de fem essentielle projektledelsesværktøjer samt et med projektstyring og hvordan du leder projekter i en forretningsmæssig kontekst. Begge indeholder gennemgang af teori og modeller, guides til workshops, cases og refleksionsspørgsmål. Hvert modul slutter med en quiz, så du kan teste din viden. Træningen er tilgængelige både på dansk og engelsk.Se mere på Forside/Inspiration/E-læringskurser. ​
Læs hele nyheden
06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk