​Ledelsesudvikling

Udfordringer for den nye leder

​Nye ledere har brug for at finde sig tilrette i lederrollen. Det handler ofte om at aflære de arbejdsmetoder, som lederen anvendte som medarbejder, og samtidigt finde nogle velfungerende ledelsesmetoder.

Den mest afgørende erkendelse for nye ledere er, at deres vigtigste redskab er dem selv. Deres egen person er vigtigere end alle deres dokumenter og argumenter. De skal derfor især lære at forstå sig selv, og hvordan de kan bruge sig selv i lederrollen.

Udfordringer for den etablerede mellemleder

​Etablerede ledere har ofte fundet en ledelsesstil, som vedkommende trives med – og som lederen også har haft succes med. Udfordringen opstår, når den valgte ledelsesstil kommer til kort. Og det gør alle ledelsesstile på et tidspunkt. Så virkemidlerne skal udvides for den etablerede leder, ligesom lederen måske skal genfinde sin nysgerrighed. Herved skaber den etablerede leder grundlaget for fortsat personlig og karrieremæssig udvikling.

Læs mere her

​KONTAKTPERSONER

​Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Organisationsdesign, er du velkommen til at kontakte Lene eller Ole.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

23-04-2020
E-læring - er det nu du har brug for træning i projektledelse?
Vi har både et program, hvor du bliver trænet i de fem essentielle projektledelsesværktøjer samt et med projektstyring og hvordan du leder projekter i en forretningsmæssig kontekst. Begge indeholder gennemgang af teori og modeller, guides til workshops, cases og refleksionsspørgsmål. Hvert modul slutter med en quiz, så du kan teste din viden. Træningen er tilgængelige både på dansk og engelsk.Se mere på Forside/Inspiration/E-læringskurser. ​
Læs hele nyheden
06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk