​ORGANISATIONSDESIGN

Undersøgelser har vist, at virksomheder, som har et optimalt organisationsdesign opnår et 6 pct. point højere afkast end de virksomheder, som ikke er optimalt designede. Alligevel er 9 ud af 10 organisationer ikke optimalt designede – de er ikke fuldt tilpasset den aktuelle strategi og de forretningsmæssige udfordringer, som virksomheden står over for. Når organisationsdesignet går op i en højere enhed, så understøtter kompetencer og kultur, processer og systemer, belønning og anerkendelse, samt den måde organisationen er struktureret på, virksomhedens hovedopgaver knyttet til dens value proposition.

Udgangspunktet for organisationens design skal altid være virksomhedens hovedopgaver og fremadrettede strategi. Når det er sagt, så findes der altid forskellige løsninger, der passer til en given situation. Det er Factor3’s ambition at støtte ledelser til at foretage bevidste, helhedsorienterede og konsekvente valg omkring organisationens design. Vi sikrer i samarbejde med nøglepersoner fra virksomheden, at struktur, incitamenter, kompetencer og kultur, processer og systemer kommer til at hænge sammen i forhold til virksomhedens fremtid. Vi hjælper til, at det nye (komplette) organisationsdesign bliver realiseret hurtigt og konsekvent, så tab af effektivitet minimeres.

Læs mere her

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Organisationsdesign, er du velkommen til at kontakte Michael eller Ulrik.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

23-04-2020
E-læring - er det nu du har brug for træning i projektledelse?
Vi har både et program, hvor du bliver trænet i de fem essentielle projektledelsesværktøjer samt et med projektstyring og hvordan du leder projekter i en forretningsmæssig kontekst. Begge indeholder gennemgang af teori og modeller, guides til workshops, cases og refleksionsspørgsmål. Hvert modul slutter med en quiz, så du kan teste din viden. Træningen er tilgængelige både på dansk og engelsk.Se mere på Forside/Inspiration/E-læringskurser. ​
Læs hele nyheden
06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk