​KONCERNSTRATEGI

En koncerns ultimative mål for succes er dens evne til at skabe værdi for dens ejere, og det gør en koncern kun ved at tilføre værdi til dens enkelte forretningsområder. Koncernstrategi fokuserer på at optimere en koncerns langsigtede værdiskabelse gennem til- og fravalg af forretningsområder samt fastlæggelse af overordnede rammer for de enkelte forretningsområder og deres samspil, med udgangspunkt i et klart billede af koncernens egen rolle og ”ejerfordele”.

Factor3 bistår med at

  • Gennemføre de indledende analyser og skabe overblik over koncernens samlede forretningsportefølje (attraktivitet, balance, koncern fit)
  • Støtte den samlede strategiproces, herunder samordning af de overordnede koncernmålsætninger med forretningsområdernes strategiske mål og aktiviteter
  • Fastlægge koncernens overordnede rolle og organisering
  • Syretjekke og sikre realiserbarhed af de strategiske konklusioner, herunder omsætte disse til konkrete projekter og handlingsplaner
  • Støtte gennemførelsen af de strategiske initiativer.

Læs mere her

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Koncernstrategi, er du velkommen til at kontakte Ulrik eller Michael.

Michael Tværmoes

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

31-01-2023
Vi mangler nye selvstændige og dygtige kolleger
Hvis du gerne vil være konsulent på en anden måde, så er Factor3 måske noget for dig? Spændende faglige udfordringer uden rigide regler og procedurer. Og med balance mellem dit arbejdsliv, dit familieliv og dine fritidsinteresser. Vi værdsætter og nyder alle stor fleksibilitet - uden sidestykke i branchen.
Læs hele nyheden
07-07-2022
Ny E-læring!
Factor3’s E-læring er blevet endnu bedre!
Læs hele nyheden
15-06-2022
Nye højder af projektledelse hos HOFOR
Vi er glade for at have indgået et samarbejde med HOFOR i udviklingen af deres projektledere.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Firskovvej 36, 1. sal

2800 Kongens Lyngby

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk