STRATEGI

Factor3 støtter virksomheder i alle aspekter af deres samlede strategiarbejde, og i alle faser af deres strategis livscyklus. Vi hjælper vores kunder med at udvikle optimale strategier; effektivt at eksekvere deres strategier; og styrke deres strategiske agilitet og rammer for det vedvarende strategiske arbejde. Vi kalder det for Strategy Management Consulting, og det er Factor3s ambition at være anerkendt, som Danmarks førende konsulenthus inden for dette felt. ​Traditionel strategy consulting har typisk givet topledere en endimensionel tryghed, nemlig tryghed i forhold til at virksomheden som slutprodukt står med den rigtige strategi.

​Factor3 ønsker at give kunderne en udvidet tryghed i arbejdet med deres strategi: (1) vi hjælper med at udvikle en strategi baseret på kundens situation, vilkår og potentiale, og sikrer tryghed i forhold til, at strategien er rigtig; (2) vi gør kunden i stand til konsekvent og sikkert at eksekvere den valgte strategi, og sikrer tryghed i forhold til at strategien ikke bare er rigtig, men også kan eksekveres af kunden; (3) vi gør kunden i stand til effektivt at opfange og reagere, hvis den strategiske situation ændrer sig (strategisk agilitet), og sikrer tryghed omkring at der kontinuerligt tænkes og arbejdes strategisk i organisationen, også når strategiplanen bliver udfordret, og endelig (4), arbejder vi med at professionalisere vores kunders vedvarende arbejde med strategi (strategisk modenhed), hvilket sikrer tryghed omkring at virksomheden selv har evnen til, fremadrettet effektivt at udvikle og eksekvere strategi med stor sikkerhed.

Factor3 bistår private og offentlige virksomheder i alle dele af deres strategiarbejde. Vi designer og gennemfører samlede strategiprocesser på koncern-, forretnings- og funktionsniveau. Vi gennemfører ad hoc strategiske analyser, når presserende strategiske spørgsmål kræver hurtige og objektive svar. Vi foretager reviews af eksisterende strategier og deres eksekvering. Vi hjælper med at få eksekveringen af eksisterende strategier på rette spor og op i fart. Og endelig hjælper vi vores kunder med etablering af deres permanente strategiske beredskab med henblik på at fastholde virksomhedens fokus på strategien, sikre strategiens vedvarende relevans, og øge virksomhedens evne fremadrettet til at udvikle og eksekvere strategi med stor sikkerhed.​

Strategiydelser

​​Koncernstrategi

Forretningsstrategi

Funktionsstrategi

Strategieksekvering

Strategisk beredskab

Strategiske analyser

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

31-01-2023
Vi mangler nye selvstændige og dygtige kolleger
Hvis du gerne vil være konsulent på en anden måde, så er Factor3 måske noget for dig? Spændende faglige udfordringer uden rigide regler og procedurer. Og med balance mellem dit arbejdsliv, dit familieliv og dine fritidsinteresser. Vi værdsætter og nyder alle stor fleksibilitet - uden sidestykke i branchen.
Læs hele nyheden
07-07-2022
Ny E-læring!
Factor3’s E-læring er blevet endnu bedre!
Læs hele nyheden
15-06-2022
Nye højder af projektledelse hos HOFOR
Vi er glade for at have indgået et samarbejde med HOFOR i udviklingen af deres projektledere.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk