OLE STEEN ANDERSEN

osa@factor3.dk |81 61 91 49

​Strategiske projekter er i deres natur politiske, idet forskellige interesser og hensyn skal afvejes i forhold til hinanden, hvorefter der skal træffes til- og fravalg. Udvikling og implementering af strategier skal tænkes sammen. En overordnet inspiration til Ole kommer fra Roger Martin, som anbefaler, at en strategiproces besvarer spørgsmålene: 1. Hvad er vores ”winning aspiration?” 2. På hvilke(n) bane vil vi spille? 3. Hvordan vil vi sikre succes? 4. Besidder vi den nødvendige kapabilitet i organisationen i forhold til opnåelse af vores strategi? 5. Hvor skal vi sætte ind først? Disse spørgsmål skal bearbejdes på alle niveauer i organisationen. En god proces vil sikre opbakning til strategien, hvorved realiseringen bliver lettet.

Effektivisering: Ligesom mennesker – så udvikler enhver organisation en række vaner, som styrer adfærden. Disse vaner bygger på nogle antagelser og erfaringer, som det er vigtigt at tage op til revision med jævne mellemrum, således at vanerne tilpasses ændringer i forventninger til organisationen fra eksterne og interne interessenter. Der findes mange metoder, som kan hjælpe denne proces på vej. Lean, Benchmark, organisationsanalyse og udvikling af praksisfællesskabe er eksempler på sådanne metoder, som jeg har gjort brug af.

​Siden 1977 har ca. 90 % af Oles konsulentopgaver været for organisationer, der kan karakteriseres som værende højt fagligt specialiserede og politisk styrede, herunder:

CBS, RUC, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Universitetet i Oslo, SSB, Professionshøjskolen København (UCC), Professionshøjskolen Sjælland (UCSJ), Kræftens Bekæmpelse, Økonomi og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Energistyrelsen, Københavns Energi, Region Hovedstaden samt i kommuner overalt i landet – inklusiv Thorshavn og Nuuk. 

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

23-04-2020
E-læring - er det nu du har brug for træning i projektledelse?
Vi har både et program, hvor du bliver trænet i de fem essentielle projektledelsesværktøjer samt et med projektstyring og hvordan du leder projekter i en forretningsmæssig kontekst. Begge indeholder gennemgang af teori og modeller, guides til workshops, cases og refleksionsspørgsmål. Hvert modul slutter med en quiz, så du kan teste din viden. Træningen er tilgængelige både på dansk og engelsk.Se mere på Forside/Inspiration/E-læringskurser. ​
Læs hele nyheden
06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk