OLE STEEN ANDERSEN

osa@factor3.dk |81 61 91 49

​Strategiske projekter er i deres natur politiske, idet forskellige interesser og hensyn skal afvejes i forhold til hinanden, hvorefter der skal træffes til- og fravalg. Udvikling og implementering af strategier skal tænkes sammen. En overordnet inspiration til Ole kommer fra Roger Martin, som anbefaler, at en strategiproces besvarer spørgsmålene: 1. Hvad er vores ”winning aspiration?” 2. På hvilke(n) bane vil vi spille? 3. Hvordan vil vi sikre succes? 4. Besidder vi den nødvendige kapabilitet i organisationen i forhold til opnåelse af vores strategi? 5. Hvor skal vi sætte ind først? Disse spørgsmål skal bearbejdes på alle niveauer i organisationen. En god proces vil sikre opbakning til strategien, hvorved realiseringen bliver lettet.

Effektivisering: Ligesom mennesker – så udvikler enhver organisation en række vaner, som styrer adfærden. Disse vaner bygger på nogle antagelser og erfaringer, som det er vigtigt at tage op til revision med jævne mellemrum, således at vanerne tilpasses ændringer i forventninger til organisationen fra eksterne og interne interessenter. Der findes mange metoder, som kan hjælpe denne proces på vej. Lean, Benchmark, organisationsanalyse og udvikling af praksisfællesskabe er eksempler på sådanne metoder, som jeg har gjort brug af.

​Siden 1977 har ca. 90 % af Oles konsulentopgaver været for organisationer, der kan karakteriseres som værende højt fagligt specialiserede og politisk styrede, herunder:

CBS, RUC, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Universitetet i Oslo, SSB, Professionshøjskolen København (UCC), Professionshøjskolen Sjælland (UCSJ), Kræftens Bekæmpelse, Økonomi og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Energistyrelsen, Københavns Energi, Region Hovedstaden samt i kommuner overalt i landet – inklusiv Thorshavn og Nuuk. 

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

31-01-2023
Vi mangler nye selvstændige og dygtige kolleger
Hvis du gerne vil være konsulent på en anden måde, så er Factor3 måske noget for dig? Spændende faglige udfordringer uden rigide regler og procedurer. Og med balance mellem dit arbejdsliv, dit familieliv og dine fritidsinteresser. Vi værdsætter og nyder alle stor fleksibilitet - uden sidestykke i branchen.
Læs hele nyheden
07-07-2022
Ny E-læring!
Factor3’s E-læring er blevet endnu bedre!
Læs hele nyheden
15-06-2022
Nye højder af projektledelse hos HOFOR
Vi er glade for at have indgået et samarbejde med HOFOR i udviklingen af deres projektledere.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk