PROJEKTMODELLER

En grundlæggende præmis for arbejdet med projekter er usikkerhed omkring præcist hvilke leverancer, der skal til for at skabe den ønskede effekt og hvilken proces, der er den optimale for projektet til at levere disse resultater. Selvom processen for det enkelte projekt skal tilrettelægges fra gang til gang er der elementer i projektledelsen, der med fordel kan fastlægges i en fælles overordnet model for håndtering af virksomhedens projekter.

Factor3 sikrer, at projektledelsesmodellen tilpasses behovet i den enkelte organisation. Det er samtidig Factor3’s ambition, at modellen skal være minimalistisk. Det er helt afgørende for, at projektmodellen kan blive et anvendt og operationelt værktøj. Den minimalistiske tilgang til opbygning af og indholdet i modellen, støttes op af en militaristisk implementering af de fælles projektprocesser, sproget og metoderne. Ensartethed og disciplin er nøglen til på virksomhedsplan at reducere usikkerhederne og dermed risici forbundet med at gennemføre projekter.

Factor3 designer og faciliterer en proces, der sikrer opbakning fra ledelse og erfarne projektledere, kommunikation til relevante interessenter, kompetenceudvikling og forandringsledelse i forbindelse med implementering af en velfungerende projektledelsesmodel.

Læs mere her​

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Projektmodeller, er du velkommen til at kontakte Michael eller Mette.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

23-04-2020
E-læring - er det nu du har brug for træning i projektledelse?
Vi har både et program, hvor du bliver trænet i de fem essentielle projektledelsesværktøjer samt et med projektstyring og hvordan du leder projekter i en forretningsmæssig kontekst. Begge indeholder gennemgang af teori og modeller, guides til workshops, cases og refleksionsspørgsmål. Hvert modul slutter med en quiz, så du kan teste din viden. Træningen er tilgængelige både på dansk og engelsk.Se mere på Forside/Inspiration/E-læringskurser. ​
Læs hele nyheden
06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk