PROJEKTMODELLER

En grundlæggende præmis for arbejdet med projekter er usikkerhed omkring præcist hvilke leverancer, der skal til for at skabe den ønskede effekt og hvilken proces, der er den optimale for projektet til at levere disse resultater. Selvom processen for det enkelte projekt skal tilrettelægges fra gang til gang er der elementer i projektledelsen, der med fordel kan fastlægges i en fælles overordnet model for håndtering af virksomhedens projekter.

Factor3 sikrer, at projektledelsesmodellen tilpasses behovet i den enkelte organisation. Det er samtidig Factor3’s ambition, at modellen skal være minimalistisk. Det er helt afgørende for, at projektmodellen kan blive et anvendt og operationelt værktøj. Den minimalistiske tilgang til opbygning af og indholdet i modellen, støttes op af en militaristisk implementering af de fælles projektprocesser, sproget og metoderne. Ensartethed og disciplin er nøglen til på virksomhedsplan at reducere usikkerhederne og dermed risici forbundet med at gennemføre projekter.

Factor3 designer og faciliterer en proces, der sikrer opbakning fra ledelse og erfarne projektledere, kommunikation til relevante interessenter, kompetenceudvikling og forandringsledelse i forbindelse med implementering af en velfungerende projektledelsesmodel.

Læs mere her​

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Projektmodeller, er du velkommen til at kontakte Michael eller Søren.

Søren Stuhr

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

31-01-2023
Vi mangler nye selvstændige og dygtige kolleger
Hvis du gerne vil være konsulent på en anden måde, så er Factor3 måske noget for dig? Spændende faglige udfordringer uden rigide regler og procedurer. Og med balance mellem dit arbejdsliv, dit familieliv og dine fritidsinteresser. Vi værdsætter og nyder alle stor fleksibilitet - uden sidestykke i branchen.
Læs hele nyheden
07-07-2022
Ny E-læring!
Factor3’s E-læring er blevet endnu bedre!
Læs hele nyheden
15-06-2022
Nye højder af projektledelse hos HOFOR
Vi er glade for at have indgået et samarbejde med HOFOR i udviklingen af deres projektledere.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Firskovvej 36, 1. sal

2800 Kongens Lyngby

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk