​PROJECT PERFORMANCE

En velsmurt ”projektmaskine” er for en virksomheds udvikling og strategiske arbejde, hvad en toptrimmet drift er for en virksomheds kortsigtede økonomiske resultatskabelse. Men på trods af, at projektarbejdsformen i dag er vidt udbredt i de fleste virksomheder, har mange virksomheder væsentligt mindre greb (og begreb!) om deres projekter end deres drift. Hvor driften i dag mange steder er lean fra ende til anden, så har man gjort langt mindre for at optimere virksomhedens project performance, selvom der er betydelige forbedringsgevinster at hente.

Vi ser mange ”projekttunge” virksomheder med ringe og svingende træfsikkerhed i de enkelte projekter, uden en fast måde at gennemføre projekter på med for mange projekter, der igangsættes parallelt uden overordnet prioritering og styring, og ledelser der ikke helt forstår projektarbejdsformen, dens udfordringer og deres egen rolle heri.

Det er en forudsætning for at få en virksomheds løbende udvikling op i gear, at den performer optimalt i sin portefølje af projekter. Factor3 bistår private og offentlige virksomheder med etablering og optimering af alle de centrale elementer, der understøtter en virksomheds project performance. Vi hjælper med design og implementering af projektmodeller, -porteføljestyring og -organisationer. Vi laver analyser af virksomheders projektmodenhed og reviews af igangværende projekter. Vi gennemfører kompetenceudvikling af styregrupper, projektledere og projektdeltagere. Og endelig leverer vi støtte til konkrete store projekter

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

23-04-2020
E-læring - er det nu du har brug for træning i projektledelse?
Vi har både et program, hvor du bliver trænet i de fem essentielle projektledelsesværktøjer samt et med projektstyring og hvordan du leder projekter i en forretningsmæssig kontekst. Begge indeholder gennemgang af teori og modeller, guides til workshops, cases og refleksionsspørgsmål. Hvert modul slutter med en quiz, så du kan teste din viden. Træningen er tilgængelige både på dansk og engelsk.Se mere på Forside/Inspiration/E-læringskurser. ​
Læs hele nyheden
06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk