​PROJECT PERFORMANCE

En velsmurt ”projektmaskine” er for en virksomheds udvikling og strategiske arbejde, hvad en toptrimmet drift er for en virksomheds kortsigtede økonomiske resultatskabelse. Men på trods af, at projektarbejdsformen i dag er vidt udbredt i de fleste virksomheder, har mange virksomheder væsentligt mindre greb (og begreb!) om deres projekter end deres drift. Hvor driften i dag mange steder er lean fra ende til anden, så har man gjort langt mindre for at optimere virksomhedens project performance, selvom der er betydelige forbedringsgevinster at hente.

Vi ser mange ”projekttunge” virksomheder med ringe og svingende træfsikkerhed i de enkelte projekter, uden en fast måde at gennemføre projekter på med for mange projekter, der igangsættes parallelt uden overordnet prioritering og styring, og ledelser der ikke helt forstår projektarbejdsformen, dens udfordringer og deres egen rolle heri.

Det er en forudsætning for at få en virksomheds løbende udvikling op i gear, at den performer optimalt i sin portefølje af projekter. Factor3 bistår private og offentlige virksomheder med etablering og optimering af alle de centrale elementer, der understøtter en virksomheds project performance. Vi hjælper med design og implementering af projektmodeller, -porteføljestyring og -organisationer. Vi laver analyser af virksomheders projektmodenhed og reviews af igangværende projekter. Vi gennemfører kompetenceudvikling af styregrupper, projektledere og projektdeltagere. Og endelig leverer vi støtte til konkrete store projekter

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

31-01-2023
Vi mangler nye selvstændige og dygtige kolleger
Hvis du gerne vil være konsulent på en anden måde, så er Factor3 måske noget for dig? Spændende faglige udfordringer uden rigide regler og procedurer. Og med balance mellem dit arbejdsliv, dit familieliv og dine fritidsinteresser. Vi værdsætter og nyder alle stor fleksibilitet - uden sidestykke i branchen.
Læs hele nyheden
07-07-2022
Ny E-læring!
Factor3’s E-læring er blevet endnu bedre!
Læs hele nyheden
15-06-2022
Nye højder af projektledelse hos HOFOR
Vi er glade for at have indgået et samarbejde med HOFOR i udviklingen af deres projektledere.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Firskovvej 36, 1. sal

2800 Kongens Lyngby

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk