PORTEFØLJESTYRING

​I de fleste virksomheder er der godt styr på omkostninger og ressourceforbrug, der knytter sig til driftsopgaven og dermed værdiskabelse på kort sigt. Processer, ledelsesinformation, beslutningsstruktur, incitamentssystemer mv. er på plads.

Det forholder sig langt mere tilfældigt med overblikket over hvad der på et givet tidspunkt er bundet i projektporteføljen - hvor meget økonomi? hvor meget intern tid? Er det de ”rigtige” projekter? Hertil kommer vanskelighederne med at bestemme den værdi projekterne reelt giver.

I Factor3’s perspektiv er projektporteføljestyringen er et af ledelsens vigtigste strategieksekveringsværktøjer. Det er motoren i eksekveringen af en strategi og hjertet i at få styr på projekternes værdiskabelse!​

Læs mere her

INSIGHT

​Gennem årene har Factor3 lavet talrige projektportefølje set-up og oplevet en efterspørgsel på en digital løsning, der kan sætte strøm til indsamling af ledelsesinformation for den samlede portefølje. I erkendelse af at der ikke eksisterede et IT produkt, der alene er fokuseret på at generere data til ledelsesbeslutninger, har Factor3 udviklet Insight.

Factor3’s webbaserede porteføljestyringssystem er en enkelt og robust måde at skabe overblik over projektporteføljen. Insight er skabt ud fra devisen: "Hvad har ledelsen som minimum brug for at vide for at træffe gode beslutninger og styre porteføljen".

Insight tager udgangspunkt i ledelsens behov for at styre projektporteføljen og påvirker på den måde ikke projektlederes metodevalg i forhold til at styre netop deres projekt. Insight tilstræber kort sagt at skabe ledelsesinformation uden at forstyrre den gode projektkultur.​

Læs mere her​

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til porteføljestyringssystem Insight, er du velkommen til at kontakte Michael eller Mette.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

23-04-2020
E-læring - er det nu du har brug for træning i projektledelse?
Vi har både et program, hvor du bliver trænet i de fem essentielle projektledelsesværktøjer samt et med projektstyring og hvordan du leder projekter i en forretningsmæssig kontekst. Begge indeholder gennemgang af teori og modeller, guides til workshops, cases og refleksionsspørgsmål. Hvert modul slutter med en quiz, så du kan teste din viden. Træningen er tilgængelige både på dansk og engelsk.Se mere på Forside/Inspiration/E-læringskurser. ​
Læs hele nyheden
06-05-2019
Scaled Agile Framework
Vores dygtige konsulent Henrik Binow er nu også certificeret indefor Scaled Agile Framework (SAFe®). Klik og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive mere agil.
Læs hele nyheden
20-02-2019
HVORFOR SAMARBEJDER VI IKKE BARE?
DIALOG OG SAMARBEJDE ER AFGØRENDE FOR SUCCES I BYGGEPROCESSERNE. DET KRÆVER, AT DER TAGES ANSVAR – OG PILEN PEGER PÅ DIG SELV!
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk