PORTEFØLJESTYRING

​I de fleste virksomheder er der godt styr på omkostninger og ressourceforbrug, der knytter sig til driftsopgaven og dermed værdiskabelse på kort sigt. Processer, ledelsesinformation, beslutningsstruktur, incitamentssystemer mv. er på plads.

Det forholder sig langt mere tilfældigt med overblikket over hvad der på et givet tidspunkt er bundet i projektporteføljen - hvor meget økonomi? hvor meget intern tid? Er det de ”rigtige” projekter? Hertil kommer vanskelighederne med at bestemme den værdi projekterne reelt giver.

I Factor3’s perspektiv er projektporteføljestyringen er et af ledelsens vigtigste strategieksekveringsværktøjer. Det er motoren i eksekveringen af en strategi og hjertet i at få styr på projekternes værdiskabelse!​

Læs mere her

INSIGHT

​Gennem årene har Factor3 lavet talrige projektportefølje set-up og oplevet en efterspørgsel på en digital løsning, der kan sætte strøm til indsamling af ledelsesinformation for den samlede portefølje. I erkendelse af at der ikke eksisterede et IT produkt, der alene er fokuseret på at generere data til ledelsesbeslutninger, har Factor3 udviklet Insight.

Factor3’s webbaserede porteføljestyringssystem er en enkelt og robust måde at skabe overblik over projektporteføljen. Insight er skabt ud fra devisen: "Hvad har ledelsen som minimum brug for at vide for at træffe gode beslutninger og styre porteføljen".

Insight tager udgangspunkt i ledelsens behov for at styre projektporteføljen og påvirker på den måde ikke projektlederes metodevalg i forhold til at styre netop deres projekt. Insight tilstræber kort sagt at skabe ledelsesinformation uden at forstyrre den gode projektkultur.​

Læs mere her​

​​KONTAKTPERSONER

Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til porteføljestyringssystem Insight, er du velkommen til at kontakte Michael eller Søren.

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

31-01-2023
Vi mangler nye selvstændige og dygtige kolleger
Hvis du gerne vil være konsulent på en anden måde, så er Factor3 måske noget for dig? Spændende faglige udfordringer uden rigide regler og procedurer. Og med balance mellem dit arbejdsliv, dit familieliv og dine fritidsinteresser. Vi værdsætter og nyder alle stor fleksibilitet - uden sidestykke i branchen.
Læs hele nyheden
07-07-2022
Ny E-læring!
Factor3’s E-læring er blevet endnu bedre!
Læs hele nyheden
15-06-2022
Nye højder af projektledelse hos HOFOR
Vi er glade for at have indgået et samarbejde med HOFOR i udviklingen af deres projektledere.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk