​CARE TO DARE

Enhver virksomhed er afhængig af sine ledere. Det er lederne, som udgør et referencepunkt for medarbejderne og for mange af virksomhedens interessenter. At sikre kvalitet i ledelse er derfor et fokusområde af strategisk betydning.

Udfordringer for den nye leder

​Nye ledere har brug for at finde sig tilrette i lederrollen. Det handler ofte om at aflære de arbejdsmetoder, som lederen anvendte som medarbejder, og samtidigt finde nogle velfungerende ledelsesmetoder.

Den mest afgørende erkendelse for nye ledere er, at deres vigtigste redskab er dem selv. Deres egen person er vigtigere end alle deres dokumenter og argumenter. De skal derfor især lære at forstå sig selv, og hvordan de kan bruge sig selv i lederrollen.

Udfordringer for den etablerede mellemleder

​Etablerede ledere har ofte fundet en ledelsesstil, som vedkommende trives med – og som lederen også har haft succes med. Udfordringen opstår, når den valgte ledelsesstil kommer til kort. Og det gør alle ledelsesstile på et tidspunkt. Så virkemidlerne skal udvides for den etablerede leder, ligesom lederen måske skal genfinde sin nysgerrighed. Herved skaber den etablerede leder grundlaget for fortsat personlig og karrieremæssig udvikling.

Læs mere her

​KONTAKTPERSONER

​​Ønsker du at høre mere om Factor3's tilgang til Organisationsdesign, er du velkommen til at kontakte Lene eller Ole.

​Ole Steen Andersen

​​​Cases

Novo Nordisk​ CMC API - Bullseye

Som konsekvens af en periode med forsinkede og fordyrede tekniske projekter, igangsatte ledelsen et projekt, som skulle forbedre CMC API’s evne til at gennemføre projekter markant.

Læs casen her

Værdier i Økonomistyrelsen

Factor3 faciliterede udarbejdelsen af et værdigrundlag for Økonomistyrelsen. Idéen kom fra den nytiltrådte direktør, der sammen med resten af direktionen ønskede en samlende ramme for de meget forskelligartede opgaver, som medarbejderne varetog.​

Læs casen her

Strategi i Pentia

​Partnerkredsen havde tidligere gennemført årlige strategimøder, men oplevede, at den travle dagligdag tog alt fokus.

​​Læs casen her

​INDBLIK

31-01-2023
Vi mangler nye selvstændige og dygtige kolleger
Hvis du gerne vil være konsulent på en anden måde, så er Factor3 måske noget for dig? Spændende faglige udfordringer uden rigide regler og procedurer. Og med balance mellem dit arbejdsliv, dit familieliv og dine fritidsinteresser. Vi værdsætter og nyder alle stor fleksibilitet - uden sidestykke i branchen.
Læs hele nyheden
07-07-2022
Ny E-læring!
Factor3’s E-læring er blevet endnu bedre!
Læs hele nyheden
15-06-2022
Nye højder af projektledelse hos HOFOR
Vi er glade for at have indgået et samarbejde med HOFOR i udviklingen af deres projektledere.
Læs hele nyheden

Firma

FACTOR3 A/S 

CVR: 29169837

Adresse​

Springforbivej 4

2930 Klampenborg

Kontakt

Telefon: 3115 3300

E-mail: info@factor3.dk